Hushagsgymnasiet och Erikslundsgymnasiet

Vi expanderar vidare i Borlänge! Vi välkomnar Erikslundsgymnasiet och Hushagsgymnasiet som redan efter fyra dagar vittnar om vinster.

”Man kan liksom vara sig själv här”

Erikslundsgymnasiet i Borlänge är en skola med yrkesprogrammen El- och energiprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet. Programmen har 4, respektive 2 inriktningar.

https://www.borlange.se/barn-och-utbildning/gymnasium/skolor-och-program/erikslundsgymnasiet/

”Man känner sig välkommen här”

Hushagsgymnasiet är en något större skola, med Bygg- och anläggningsprogrammet, Industritekniska programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet.

https://www.borlange.se/barn-och-utbildning/gymnasium/skolor-och-program/Hushagsgymnasiet/

Både Erikslundsgymnasiet och Hushagsgymnasiet finns centralt i Borlänge med några minuters promenad emellan. Parallellt har skolorna också viss fordons- och anläggningsverksamhet förlagd hos Kråktorp, en anläggning ungefär en halvmil utanför Borlänge, mot Falun.

I dessa skolor finns båda ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningar, samtidigt som Erikslundsgymnasiet också huserar gymnasiesärskolan Ljungbergsgymnasiet.

”En skola i hjärtat”

Trots att skolorna har olika namn och finns på olika områden så beskriver rektor Anna att de delvis fungerar som en och samma skola, vilket kanske tydliggörs särskilt när båda skolorna har samma rektor.

Välkomna till Plan Digital!

Skolorna har sedan några veckor arbetat skarpt i Plan Digital. Redan under första veckan rapporterade skolledningen till oss att de hittat mönster i verksamheten som de inte sett tidigare. De kunde se mönster av hur kurser på olika håll planeras parallellt och kan skapa samarbetsmöjligheter som inte tidigare var kända. Vi blir glada när Plan Digital tydliggör, vilket i det här fallet ser ut att spara pengar för kommunen inför framtida år. Tack och varsågod! 🙂

Alla gymnasieskolor utom en är igång

Alla gymnasieskolor i Borlänge utom en är nu igång. Tiden får utvisa om den sista skolan kommer att välja vår väg att gå. Även vuxenutbildningen i kommunen kikar just nu på möjligheterna att föra in Plan Digital i sin infrastruktur.

Vi välkomnar även skolor med mindre vanlig struktur

Vi välkomnar alla, även de som har verksamheter som är något otypiska, vilket innebär spännande utmaningar för alla. Plan Digital har skarp verksamhet för grundskola, gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning idag. Vi ser fram emot att testa fler upplägg framöver. Tveka inte att höra av dig, det blir kul att gräva ned oss i era behov, vilket vi så klart bjuder på.

Citaten i rubrikerna kommer från filmproduktioner som kan ses hos respektive skolas webbplats, samt det sistnämnda som är ett av skolledningens ledord i verksamheten.