Årets mest intensiva vecka?

Nästan alla är på lov, men rektorer, schemaläggare och andra som planerar och leder skolan jobbar på för fullt. Vi finns här som support och bollplank kring strukturer och andra frågor. Vi är också rätt säkra på att fler skolor ansluter till Plan Digital under närmsta tiden.

Sportlovet syns utanför fönstret och i webbläsarfönstret

I den här delen av Sverige (Dalarna) är det sportlov. Hos oss märks det på flera sätt, att riksväg 66 utanför är fantastiskt trafikerad med skidåkare som ska till bl.a. Romme och Sälen. Det syns också genom att Plan Digital används intensivt hos skolledare och schemaläggare. För stunden är 8 personer inloggade och har arbetat under den senaste minuten hos våra 5 kommuner. Det är mycket för att vara en ögonblicksbild från våra drygt 100 användare där de flesta inte ens loggar in varje dag.

Nu handlar det ganska mycket om att hjälpa skolor med planeringen inför nästa år. Vi har nyss varit i telefonmöte med en skola som ska starta ett nytt program och behövde hjälp med struktur för programfördjupningarna. Eftersom Plan Digital erbjuder att utbildningarna byggs upp enligt en särskild trädstruktur så finns det bra och ännu bättre sätt att strukturera på. I det här fallet så handlade det om en programfördjupning som skulle återkomma på flera ställen i trädstrukturen, vilket är fantastiskt kraftfullt, både för att se att alla valbara paket ger rätt summor och för att att minimera mängden inmatningar.

Funktioner finputsas och ytterligare tester

I utvecklingen så är det som vanligt, vidareutveckling och för stunden inga nya funktioner, utan att finputsa de vi har. Programmering av kommersiellt slag har ju funnits i flera decennier, men automatiserade tester har i princip bara varit allmänt känt i närmare 10 år. Förutom att vi regelbundet bygger ut tester av att koden fungerar som den ska så bygger vi också datakvalitetstester till er kunder. Detta innebär att programmet löpande hjälper er ytterligare i att försäkra er om att er planering stämmer. Dessa funktioner är fantastiskt spännande att bygga och det som datorn kan hitta på några millisekunder kan vara något som en skola inte kan hitta förrän ett år för sent.

Är tre nya skolor på väg in?

Vi körde igång två nya gymnasieskolor igår som har börjat strukturera upp sin verksamhet i Plan Digital. Vi hoppas på att skriva avtal med dessa inom en vecka. Alla skolor får testa gratis till dess att de har bestämt hur de vill arbeta. Den dagen de börjar arbeta skarpt så är det läge att skriva avtal och offentliggöra samarbetet.

Vi har också fått mycket lovande besked från första gymnasieskolan utanför länet. Det är bara två kommuner utanför Dalarna som har fått en visning än så länge. Vi har träffat ytterligare en kommun utanför länet som också har visat stort intresse, men stora kommuner kan ha en process på över ett år för införande av system som detta, så vi låter allt ha sin gång där alla led av beslutsfattare får fördjupa sig i frågan. Det är inte som den lilla skolan i Dalarna som såg Plan Digital på fredagen och frågade om de får komma igång på måndagen direkt efter helgen. Svårslaget.

Ha ett fortsatt trevligt sportlov, ni som har. Kom ihåg att gå ut. Själv fick jag första kaffet på verandan för säsongen idag. Mycket värdefullt!

Kod finslipas, databaser optimeras och vi förbereder för ny version

För snart två veckor sedan visade vi kommande version, som är den största uppdateringen på riktigt länge. Ett par år kanske?

Vi jobbar på med nya versionen, det handlar om att förfina koden, testa (både automatiskt och manuellt) samt att hålla koll på att databasen är tillräckligt fin. Det är nämligen så att under huven görs databasen om helt galet mycket, så mycket att det nästan inte går att testa för mycket. Hela definitionen av vad en ”tjänsterad” har varit är nu förändrad. Från en tabell i databasen till nio.

Du som har jobbat med databaser har kanske en uppfattning om komplexiteten av detta och du som inte har det, tänk bara att projektet är så stort att det är naturligt att testa och experimentera strax förbi absurdum!

Bakgrunden till den här förändringen är för att hålla databasen renare och mer tydligt strukturerad. Det är också en konsekvens av de nya funktionerna, att tjänsterader på ett nytt sätt kan knytas till annan data, som t.ex. klasser, kurser, program och potentiellt vad som helst.

Det handlar också om att förfina vissa gränssnitt. Det är några aktiviteter som kostar ett klick eller två för mycket. När allt det här rullar, då kör vi. Blir det kanske under veckan? Vissa delar av gränssnittet måste också begränsas. Ibland tillåts användaren att skapa kombinationer som ställer till det i systemet. T.ex. kan tjänsterader knytas till både program och klass. Vad händer när man knyter den till Programmet BA och klassen TE17? Vissa friheter måste systemet ta ifrån användarna, annars kan resultatet bli inte bara ologiskt, utan också trasigt.

Men innan uppdateringen kommer så ska vi besöka den 8:e kommunen som får Plan Digital demonstrerad för sig. Vi hoppas att de gillar vad de ser. Men statistiken talar för att de kommer bli mycket nöjda, håll tummarna!