Rektorer får för många mail!

Skolledare vi träffar berättar om allt för många mail. Hur kan vi bäst hjälpa dem att minska dessa? En biträdande rektor berättade under förra veckan att en del av deras strategi med att börja använda Plan Digital är för att minska kontaktbehovet.

Ytterligare en ny skola med på tåget!

Nu gäller det att hänga med. För ett par veckor sedan skrev vi avtal med Hagagymnasiet och nu är det dags för nästa skola. Skolans rektorer fick sin första visning i en storgrupp med andra skolor för två veckor sedan. Men idag träffade vi skolans schemaläggare, rektor och biträdande rektor.

Visning blev försäljning, igen

Det är smickrande hur Plan Digital ibland säljer sig själv. Flera av våra möten med skolor är inte ens menade som säljmöten, utan vi träffas och tittar på skolans behov och sedan tittar vi på hur andra skolor arbetar, med Plan Digital som stöd. Skolor är som vi vet pressade verksamheter och det finns i regel friktion på olika håll. Ofta har Plan Digital någon variant av lösning eller att vi gemensamt kan utveckla en lösning. Under veckan har vi pratat om ordning och reda samt långsiktig planering där kunden ser att Plan Digital skulle förenkla för ledning och schemaläggare.

40 mail om dagen = arbetsmiljöproblem?

Vi har också pratat om hur ofta rektorerna blir kontaktade. Två rektorer vi pratat med under senaste veckorna berättar om att de ofta får över 40 mail om dagen. Det tycker vi är på tok för mycket! Den ena håller på att bli Plan Digital-användare så om ett år kan vi utvärdera utvecklingen. Kan vi minska några kontakter per dag så får rektorn en bättre arbetsmiljö, vilket antagligen gynnar lärarna och i sin tur eleverna och på sikt hela samhället. Det här ska vi ta på största allvar!

Om du jobbar som t.ex. skolledare, schemaläggare eller administratör och tycker att du får för många mail, låt oss då träffas och analysera era meddelanden och se hur många av dem som kan undvikas genom att vi serverar informationen till både kollegor, elever och föräldrar på ett bättre sätt.

Högstadiet vill komma igång direkt

Vi träffar skolor varje vecka just nu och har äntligen kommit vidare med högstadiet. Vi har också några gymnasieskolor som testar, utvärderar och förbereder sig inför nästa år.

”åh, vad flashigt”

Det brukar inte vara schemaexporten som lockar mest

De flesta skolor vi träffar faller för tjänstefördelningsarbetet, eller snarare, att få undvika arbetet eftersom Plan Digital automatiserar så mycket av det. Vissa faller också för den säkerhet och kontroll som arbetet med timplanerna medför. Idag träffade vi skolledare som säkert tyckte att de delarna var lockande, men som kanske framförallt föll för hur all information paketeras på ett pedagogiskt och lättanvänt sätt. De blev också lockade av exporten till Skola 24 Schema, där de idag har manuellt arbete i att mata in alla grupper. Manuellt, upprepat arbete ska inte utföras, det ska automatiseras. Punkt.

God arbetsmiljö kräver kontrollerat informationsflöde

Plan Digital är byggt för gymnasiet, men LGR 11 (grundskolans läroplan) har alltid funnits med i systemet. Detta är på grund av att gymnasiet har introduktionsprogram och andra verksamheter där grundskolans ämnen förekommer.

För att optimera alla våra kunders arbetsflöden så ser vi till att varje person  och skola ser det den behöver se och inte så mycket annat. Informationsflödet är en arbetsmiljöfråga och vi vill ha informationen vi behöver, utan att dränkas i för mycket. Här handlar det om genomtänkta gränssnitt med användaren i fokus.

Eftersom Plan Digital är så specialanpassat gymnasiet så handlar det nu om att skära bort information som grundskolan inte behöver se. Som tur är har vi filat på det här i några år, så det kommer gå galant och vara redo för visning nästa vecka. Men ni gymnasieskolor behöver inte bli rädda, era vyer kommer naturligtvis inte att få raderad information, tvärt om kanske den blir ännu mer tydlig för er.

Träffar varje vecka just nu

I övrigt har vi just nu träffar med skolor runt om i länet varje vecka för tillfället. Det här är inget vi är vana med, men allt har sin tid och just nu är det många skolor som har tagit digitaliseringen och dess styrkor till sig. Det ser troligt ut att vi får installera ett par nya skolor inför januari, men vi tar inte ut något i förskott, ingenting är klart innan avtalet är underskrivet.

Vi har utrymme för en till uppstart inför nästa år, så hör gärna av dig för en visning, oavsett huruvida ni är en grund- eller gymnasieskola!

Trevlig helg – det har du förtjänat.

Citatet i inledningen kom från en person som råkade titta in i konferensrummet vid dagens dragning för rektorerna. Han tittade upp på bildskärmen som visade Plan Digitals tjänstefördelning och utbrast ”åh vad flashigt” och lämnade sedan rummet. Vi tackar för den reaktionen!