Grundskolan växer fram

Det kommer nya versioner varje vecka för de senast tillkomna kunderna. Det mesta handlar om grundskolefunktioner, men vi breddar möjligheterna för alla.

Vi är dåliga på att uppdatera bloggen, men vi är väldigt bra på att uppdatera Plan Digital. Just nu läggs den största delen av tiden på att rulla igång allt som behövs hos våra nya kollegor i Mora, Orsa och Älvdalen. Det är funktionalitet till gymnasiet, men framförallt till grundskolan.

Hur flexibelt Plan Digital än uppfattas som, så uppstår ändå situationer där nytillkomna skolor har arbetssätt som Plan Digital inte lirar riktigt bra med. Således har det tillkommit ett par, tre fält i databasen inklusive ett antal inställningar i kontrollpanelen. Vi nöjer oss inte med annat än att det ska fungera friktionsfritt.

Detta är inget som ska påverka befintliga kunder, annat än att ni kommer att få fler möjligheter att byta arbetssätt, om ni skulle vilja.

Exempel på nya funktioner

  1. Timplaner och klasser kan döpas och hanteras utifrån elevernas födelseår (istället för studiernas startår)
  2. Lärarsignaturer kan vara blandade gemener och versaler (detta innebär också att ABc och ABC kan tillåtas vara olika individer)
  3. Timplaner och tjänstefördelning kan hanteras och kvalitetssäkras utifrån minuter per vecka.

I stora drag handlar det om anpassningar som grundskolan vill ha, men alla kunder kan använda dem. Hör av er om ni vill veta mer.

Som alltid – alla funktioner blir tillgängliga för alla

Alla kunder får alla funktioner utan extra kostnad. Det är bara att säga till om ni vill ha hjälp att komma igång med dem.