Högstadiet vill komma igång direkt

Vi träffar skolor varje vecka just nu och har äntligen kommit vidare med högstadiet. Vi har också några gymnasieskolor som testar, utvärderar och förbereder sig inför nästa år.

”åh, vad flashigt”

Det brukar inte vara schemaexporten som lockar mest

De flesta skolor vi träffar faller för tjänstefördelningsarbetet, eller snarare, att få undvika arbetet eftersom Plan Digital automatiserar så mycket av det. Vissa faller också för den säkerhet och kontroll som arbetet med timplanerna medför. Idag träffade vi skolledare som säkert tyckte att de delarna var lockande, men som kanske framförallt föll för hur all information paketeras på ett pedagogiskt och lättanvänt sätt. De blev också lockade av exporten till Skola 24 Schema, där de idag har manuellt arbete i att mata in alla grupper. Manuellt, upprepat arbete ska inte utföras, det ska automatiseras. Punkt.

God arbetsmiljö kräver kontrollerat informationsflöde

Plan Digital är byggt för gymnasiet, men LGR 11 (grundskolans läroplan) har alltid funnits med i systemet. Detta är på grund av att gymnasiet har introduktionsprogram och andra verksamheter där grundskolans ämnen förekommer.

För att optimera alla våra kunders arbetsflöden så ser vi till att varje person  och skola ser det den behöver se och inte så mycket annat. Informationsflödet är en arbetsmiljöfråga och vi vill ha informationen vi behöver, utan att dränkas i för mycket. Här handlar det om genomtänkta gränssnitt med användaren i fokus.

Eftersom Plan Digital är så specialanpassat gymnasiet så handlar det nu om att skära bort information som grundskolan inte behöver se. Som tur är har vi filat på det här i några år, så det kommer gå galant och vara redo för visning nästa vecka. Men ni gymnasieskolor behöver inte bli rädda, era vyer kommer naturligtvis inte att få raderad information, tvärt om kanske den blir ännu mer tydlig för er.

Träffar varje vecka just nu

I övrigt har vi just nu träffar med skolor runt om i länet varje vecka för tillfället. Det här är inget vi är vana med, men allt har sin tid och just nu är det många skolor som har tagit digitaliseringen och dess styrkor till sig. Det ser troligt ut att vi får installera ett par nya skolor inför januari, men vi tar inte ut något i förskott, ingenting är klart innan avtalet är underskrivet.

Vi har utrymme för en till uppstart inför nästa år, så hör gärna av dig för en visning, oavsett huruvida ni är en grund- eller gymnasieskola!

Trevlig helg – det har du förtjänat.

Citatet i inledningen kom från en person som råkade titta in i konferensrummet vid dagens dragning för rektorerna. Han tittade upp på bildskärmen som visade Plan Digitals tjänstefördelning och utbrast ”åh vad flashigt” och lämnade sedan rummet. Vi tackar för den reaktionen!

Världens snabbaste tjänstefördelning?

Den nya versionen är på plats sedan några dagar. Vi träffar också några skolor och pratar framtid och effektivisering av verksamheten. Här går vi igenom de största nyheterna.

Nya versionen rullar – och det går fort!

Plan Digital version 5 är installerad hos de flesta kunder sedan några dagar. Två kommuner får vänta till imorgon.

Många av nyheterna har vi redan visat, men de har finputsats och förbättrats sedan dess.

Det vi vet är att tjänstefördelningen har snabbats upp ordentligt, mot den redan snabba lösning vi har erbjudit länge. Vi vet naturligtvis inte om den här lösningen är snabbast i världen, men ingen har tidigare visat en lösning med liknande mängd automatik. Inte vad vi har sett. Har du?

Tjänstefördelningsvyer

Tjänstefördelningsvyer

Det kanske mest uppenbara som du ser direkt vid inloggning är de perspektiv du kan tjänstefördela utifrån. Historiskt har det varit utifrån klass, kurs och lärare, men nu går det också att tjänstefördela utifrån ämne eller program, vilket skapar lite bättre översikt samt några nya möjligheter. Den kanske största vinsten med dessa vyer är massregistreringen, vilket vi återkommer till nedan.

Massregistrering av tjänster

Tjänstefördelar hela ämnet Engelska i 3 klick.

Vi har sedan ett år tillbaka erbjudit AI-stöd i tjänstefördelning för enskilda tjänsterader, att en lista med lärare föreslås när du t.ex. ska tjänstefördela TE18 i Fysik 2. Listan visar lärare som är lämpliga att ha just denna grupp utifrån bl. a. tidigare erfarenheter.

Men nu har vi dragit det här mycket längre, att det går att tjänstefördela en hel vy med denna automatik i ett och samma moment. I praktiken går det att tjänstefördela ett helt ämne eller ett helt gymnasieprogram på en kvarts sekund, med undantag för specialuppdrag som t.ex. mentorskap eller samläsningar som kräver viss manuell inblandning. Än så länge.

Ju större vy desto mer får du gjort i ett klick. I praktiken skulle vi kunna tjänstefördela hela verksamheten i samma moment, men vi tror det är bra att kombinera automatiken med god översikt så att skolledningen har god inblick i vad som gjorts och varför samt vad som återstår att göra manuellt.

Specialuppdrag med kopplingar

Specialuppdrag har alltid funnits i Plan Digital, men de kan nu knytas till valfri data. T.ex. kan mentorer kopplas till sin klass. Eller att programlagsledare kan kopplas till program. Eller att övningskörning kan kopplas till Yrkestrafik 1b.

Specialuppdrag kan knytas till t.ex. en klass

Vilka är nu fördelarna med detta? En av dem är att om man slår upp en klass i tjänstefördelningen så kommer deras mentor att visas i listan. Förutom det blir även tjänstefördelningen tydligare och färre manuella anteckningar behövs. Ett annat exempel är att om en lärare har stödundervisning i Matematik i sin tjänst så visas läraren om Matematikvyn i tjänstefördelningen visas.

Även uppdragstyperna (t.ex. mentor) går nu att redigera på ett bättre sätt där varje skola kan styra mer fritt än tidigare.

Välkomna in att testa

De flesta av er har redan sett förändringarna och ni andra är välkomna in att testa när som helst. Kontakta oss för en visning!