Kommer fem kommuner igång i sommar?

Under förra veckan träffade vi en kommun som vi länge har hoppats på att få göra en visning för. Nu en vecka efter visningen har de signalerat intresse och gått vidare till nästa fas i förhandlingarna där vi kikar på konkreta behov, användningsområden och offert.

Vid sidan av detta har även ett utbildningsförbund bestående av flera kommuner muntligt tackat ja till offert och således är det bara två steg kvar; att skriva avtal och att komma igång med inställningar och timplaner. Vi räknar med att hinna med allt det här innan midsommar.

Vi ska träffa ytterligare en kommun innan veckan är över och i början av nästa vecka ska vi försöka att komma vidare med vår pilot hos grundskolan.

Vi återkommer när vi har skrivit avtal eller nått andra framsteg.

Nästan hälften av Dalarna har valt Plan Digital

40% av Dalarnas gymnasieelever planeras genom Plan Digital.
100% av kommunerna som har sett Plan Digital har valt att använda det. Om det håller i sig så är vi uppe i 70% av Dalarna redan inom ett år.

Dalarna, där vi verkar, har drygt 287 000 invånare i sina 15 kommuner. Vi har samarbeten med fem av dessa kommuner, vilka från norr till söder är Rättvik, Leksand, Borlänge, Ludvika och Smedjebacken.

Angränsande till några av dessa kommuner har vi också Gagnef och Säter, som båda saknar gymnasieskolor och således har sina gymnasieungdomar i sina angränsande kommuner. Enligt vårt sätt att räkna så har vi antagit att eleverna är jämnt fördelade över grannkommunerna och således räknar vi med att ett stort antal av dessa elever rör sig i verksamheter som planeras genom Plan Digital.

Ett exempel är att Gagnef angränsar till Ludvika, Borlänge, Leksand och Vansbro. 75% av eleverna tillhör kommuner som planerar med Plan Digital och 25% är rimligtvis i Vansbro. Dessutom gör vi den procentuella uträkningen utifrån kommunernas hela befolkningsmängd, utan att ta hänsyn till vilka som är i gymnasieåldern. Detta är knappast en vetenskaplig metod, men borde ge en bra fingervisning och felar förhoppningsvis inte med mer än några få procentenheter.

En tredjedel av kommunerna, men nästan hälften av eleverna

När vi räknar på kommunernas hela befolkningsmängd (oavsett ålder) så täcker Plan Digital 132 000 personer och saknar 155 000. Om vi tittar på kartan ser det ut om att en större del saknas, men några av de saknade kommunerna är klart mer glesbefolkade än de vi arbetar med idag. Älvdalen är t.ex. störst till ytan men har bara hälften så många invånare som Leksand.

Vi har länets andra och tredje mest befolkade kommuner (Borlänge och Ludvika), vilket väger tungt. Falun är länets största kommun och vår största motvikt på minussidan i Plan Digitals statistik.

Dalarnas kommuner
Dalarnas kommuner

Med hänsyn till gårdagens inlägg här på bloggen så kan statistiken bli bättre redan i år. Vi kanske passerar 70% i höst? Vi får se, vi tar inte ut något i förskott och vi vill växa med förnuft. Precis som undervisningen har eleven i fokus så har vi användarna i fokus, vilket främst är rektorer och schemaläggare. Detta ska gå i ett behagligt tempo där samtliga parter och användare ska känna sig stärkta i sina metoder.

Nästan alla kommuner har erbjudits en visning, en träffar vi på tisdag och ytterligare två träffas innan maj är över. Några andra avvaktar att ge besked efter tidigare visningar. Alla kommuner som har sett Plan Digital har valt att börja använda det, vi har fortfarande 0% avböjda erbjudanden. Det är vi stolta över!

Gymnasiet har störst vinster, vilket är tydligt

Men det här är ju bara gymnasiet. Vår grundskoletäckning är i praktiken noll, men vi kommer framöver erbjuda fler visningar för grundskolan och vi ska träffa vår pilot under maj igen. Orsaken till att vi kommunicerar så gymnasieorienterat är att deras verksamheter i regel är mer komplexa och behöver mer strukturerat stöd. Några exempel på gymnasiets utmaningar, utöver den generella skolverksamheten är:

  1. Program (och därmed timplaner) med flertalet inriktningar och vidare förgreningar (vissa grundskolor har också valbara paket, men inte i samma utsträckning)
  2. Större utbud av fristående valbara kurser (t.ex. i-val och språk) med enhetsövergripande undervisning (satellit-lärare med mera)
  3. Samläsningar mellan olika klasser och rektorer
  4. Behov av ekonomiska sammanställningar för t.ex. interndebitering mellan program, där t.ex. en samläst grupp bekostas av två olika program samtidigt.

Dessa är några av de områden där Plan Digital avhjälper genom att kvalitetssäkra, beräkna och sammanställa uppgifterna på ett sätt som skolornas personal förstår. Även om grundskolan ibland har delar av dessa utmaningar så är de i regel mildare än gymnasiets situationer.

Visning för fler grundskolor i höst

Det är fortfarande bara en grundskola som fått en visning sedan Plan Digital lanserades. De kommer få vara exklusiv pilot så länge en stund till, men vi gissar på att fler högstadieskolor ska få en visning i höst. Vi välkomnar att ni hör av er om ni vill ha visningar. Trots att vi älskar Dalarna så ser vi inga som helst hinder att jobba med andra delar av Sverige. Vi har bara låtit vår verksamhet växa naturligt utan (köpt) marknadsföring, vilket har resulterat i att vi sprids som ett fantastiskt litet strukturvirus, från ledningsgrupp till ledningsgrupp.

Vilken skola blir först i Skåne att använda Plan Digital? Vi ses!

Det börjar lugna ned sig hos skolorna, som nu bokar in visningar

Skolledare, administratörer och schemaläggare tycks ha en lugnare period runt hörnet. Vi har tre bokningar med nya verksamheter under maj.

Skolor står alltid under stora och små planeringsarbeten, men under vårterminen upplever vi ett förhållningssätt där det är lite lättare att tänka nytt och börja om inför kommande läsår.

För vår del har våren mestadels handlat om att ge stöd till de nya Borlängeskolorna i den mån de har behövt, vilket har varit ca två tillfällen per månad. Eftersom vi hittills bara arbetar lokalt så besöker vi skolorna och löser deras problem i deras miljö, vilket har varit mycket uppskattat. Exempel på innehåll under en sådan träff har varit mycket kring val av struktur i timplaner. Trädstruktur eller inte? Ska i-valen läggas in hos respektive program eller ska de ligga i en separat timplan? Ska arbetsuppgifter som inte är undervisning läggas in i en timplan, eller vara en specialtjänsterad? Dessa är vanliga frågor och det finns inte särskilt många rätt eller fel, men det finns helt klart tankesätt att anamma för den som gillar att strukturera.

När det inte har varit att ge stöd på olika sätt för de nytillkomna så har det handlat om mycket annat administrativt. Allt från att att ha kontakt med nya potentiella kunder till andra samarbetspartners på olika sätt.

Under maj kommer vi att träffa tre verksamheter som vi hoppas kommer att gilla Plan Digital. Två av dem har vi träffat förr, den tredje har vi länge försökt få till en träff med, men det har varit stopp. Det var faktiskt den första kommunen vi ville träffa för en visning, men de hade då andra planeringar. Men nu kom initiativet från deras håll och de kommer att vara den näst största kommunen som har fått en visning. Vi håller tummarna för att Plan Digital är en rimlig lösning på deras planeringsutmaningar, men det känns troligt eftersom flera i ledningsgruppen har rätt bra koll på våra funktioner.

På återhörande gott folk och ha en trevlig helg. I mitt fall ser den ut att bli ganska regnig, men vi väntas få kompenserande solsken genom fantastisk bra VM-hockey!

/ Tobias