Nästan hälften av Dalarna har valt Plan Digital

40% av Dalarnas gymnasieelever planeras genom Plan Digital.
100% av kommunerna som har sett Plan Digital har valt att använda det. Om det håller i sig så är vi uppe i 70% av Dalarna redan inom ett år.

Dalarnas kommuner

Dalarna, där vi verkar, har drygt 287 000 invånare i sina 15 kommuner. Vi har samarbeten med fem av dessa kommuner, vilka från norr till söder är Rättvik, Leksand, Borlänge, Ludvika och Smedjebacken.

Angränsande till några av dessa kommuner har vi också Gagnef och Säter, som båda saknar gymnasieskolor och således har sina gymnasieungdomar i sina angränsande kommuner. Enligt vårt sätt att räkna så har vi antagit att eleverna är jämnt fördelade över grannkommunerna och således räknar vi med att ett stort antal av dessa elever rör sig i verksamheter som planeras genom Plan Digital.

Ett exempel är att Gagnef angränsar till Ludvika, Borlänge, Leksand och Vansbro. 75% av eleverna tillhör kommuner som planerar med Plan Digital och 25% är rimligtvis i Vansbro. Dessutom gör vi den procentuella uträkningen utifrån kommunernas hela befolkningsmängd, utan att ta hänsyn till vilka som är i gymnasieåldern. Detta är knappast en vetenskaplig metod, men borde ge en bra fingervisning och felar förhoppningsvis inte med mer än några få procentenheter.

En tredjedel av kommunerna, men nästan hälften av eleverna

När vi räknar på kommunernas hela befolkningsmängd (oavsett ålder) så täcker Plan Digital 132 000 personer och saknar 155 000. Om vi tittar på kartan ser det ut om att en större del saknas, men några av de saknade kommunerna är klart mer glesbefolkade än de vi arbetar med idag. Älvdalen är t.ex. störst till ytan men har bara hälften så många invånare som Leksand.

Vi har länets andra och tredje mest befolkade kommuner (Borlänge och Ludvika), vilket väger tungt. Falun är länets största kommun och vår största motvikt på minussidan i Plan Digitals statistik.

Dalarnas kommuner
Dalarnas kommuner

Med hänsyn till gårdagens inlägg här på bloggen så kan statistiken bli bättre redan i år. Vi kanske passerar 70% i höst? Vi får se, vi tar inte ut något i förskott och vi vill växa med förnuft. Precis som undervisningen har eleven i fokus så har vi användarna i fokus, vilket främst är rektorer och schemaläggare. Detta ska gå i ett behagligt tempo där samtliga parter och användare ska känna sig stärkta i sina metoder.

Nästan alla kommuner har erbjudits en visning, en träffar vi på tisdag och ytterligare två träffas innan maj är över. Några andra avvaktar att ge besked efter tidigare visningar. Alla kommuner som har sett Plan Digital har valt att börja använda det, vi har fortfarande 0% avböjda erbjudanden. Det är vi stolta över!

Gymnasiet har störst vinster, vilket är tydligt

Men det här är ju bara gymnasiet. Vår grundskoletäckning är i praktiken noll, men vi kommer framöver erbjuda fler visningar för grundskolan och vi ska träffa vår pilot under maj igen. Orsaken till att vi kommunicerar så gymnasieorienterat är att deras verksamheter i regel är mer komplexa och behöver mer strukturerat stöd. Några exempel på gymnasiets utmaningar, utöver den generella skolverksamheten är:

  1. Program (och därmed timplaner) med flertalet inriktningar och vidare förgreningar (vissa grundskolor har också valbara paket, men inte i samma utsträckning)
  2. Större utbud av fristående valbara kurser (t.ex. i-val och språk) med enhetsövergripande undervisning (satellit-lärare med mera)
  3. Samläsningar mellan olika klasser och rektorer
  4. Behov av ekonomiska sammanställningar för t.ex. interndebitering mellan program, där t.ex. en samläst grupp bekostas av två olika program samtidigt.

Dessa är några av de områden där Plan Digital avhjälper genom att kvalitetssäkra, beräkna och sammanställa uppgifterna på ett sätt som skolornas personal förstår. Även om grundskolan ibland har delar av dessa utmaningar så är de i regel mildare än gymnasiets situationer.

Visning för fler grundskolor i höst

Det är fortfarande bara en grundskola som fått en visning sedan Plan Digital lanserades. De kommer få vara exklusiv pilot så länge en stund till, men vi gissar på att fler högstadieskolor ska få en visning i höst. Vi välkomnar att ni hör av er om ni vill ha visningar. Trots att vi älskar Dalarna så ser vi inga som helst hinder att jobba med andra delar av Sverige. Vi har bara låtit vår verksamhet växa naturligt utan (köpt) marknadsföring, vilket har resulterat i att vi sprids som ett fantastiskt litet strukturvirus, från ledningsgrupp till ledningsgrupp.

Vilken skola blir först i Skåne att använda Plan Digital? Vi ses!

Författare: Tobias

Ägare, VD och grundare av Plan Digital. Skolnörd, planeringsnörd och programmerare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *