Vi välkomnar Introduktionsprogrammen

”Hittills är vi mycket nöjda med PD, det är dessutom riktigt roligt att jobba i!”

Vi expanderar i Borlänge med hjälp av Introduktionsprogrammen. Vi förenklar också era rapporter till Skolinspektionen och andra som behöver statistik och andra typer av uppgifter som går att generera automatiskt.

Vi har varit dåliga på att uppdatera, men det händer bra saker. Introduktionsprogrammen (IM) i Borlänge har nu anslutit sig till Plan Digital tillsammans med stora delar av resten av Borlänges gymnasieverksamhet. I de mindre kommunerna som använder Plan Digital har IM varit en mer integrerad del av gymnasieskolorna, men Borlänge är stort nog att IM i praktiken är egna skolor.

Fler visningar äger rum, även utanför länet

Vi fortsätter att prata och göra visningar för andra skolor och även närliggande kommuner utanför länet. Det finns även några visningar planerade, så vi tror nog att det finns chans att fler gillar det här. Men det är inte läge för någon rikstäckande säljturné, utan vi visar systemet för de i närområdet, samt de som kontaktar oss. Vi växer försiktigt och ser till att ge service över förväntan till de som tackat ja och som är i testfaser, det är det som måste prioriteras.

Varje visning innebär också nya kunskaper. Eftersom vi är en så pass liten aktör handlar det ofta om att försöka behaga alla kunder och implementera stöd för deras mjukvaror och bygga lösningar som passar deras arbetssätt. Denna service kan antagligen inte de stora aktörerna erbjuda på samma sätt, så vi får passa på medan vi är små.

Det har till och med hänt under de två senaste veckorna att kunder har rekommenderat oss till andra verksamheter inom närområdet. Så vi har varit i kontakt med närliggande förvaltningar till de som våra kunder tillhör. Att ständigt försöka leverera över förväntan tycks skapa nöjda kunder.

Rapport till Skolinspektionen

En ny funktion som har växt fram tillsammans med IM är en automatisk rapport till Skolinspektionen beträffande lärares legitimationer och undervisade ämnen. All den här informationen har ju redan Plan Digital och således känns det självklart för oss att ta fram en rapportmodul som gör att skolorna slipper administrera det här själva.

I linje med allt annat vi bygger så kommer inte denna lösning kosta våra kunder något extra.

E-faktura

E-faktura är ju något som de flesta av oss privat har älskat i många år. Men att leverera e-faktura till kunderna var lite trixigt. Men nu har vi skickat några e-fakturor i år och det verkar fungera. Vi är ju framöver bundna enligt lag att skicka e-faktura, så det är lika bra att försöka vara med från start.

Ytterligare 500 lärare synkroniserade

Idag synkroniserade vi ytterligare 4 kommuners lärarlegitimationer med Skolverket. Beröm till Skolverkets som fixar det här på en halv dag, trots att det är manuellt arbete inblandat. Skolverket har valt att inte erbjuda realtidsintegrationer, antagligen för att minimera någon typ av missbruk. Men fort går det!

Varma känslor av beröm från skolorna

Citatet i ingressen kommer från Theres, biträdande rektor på Hagagymnasiet som har använt Plan Digital i en dryg månad.

Ett annat härligt citat som kom ur en diskussion kring de arbetssätt som skolorna haft tidigare (Excel, samt i Schemaprogrammet) är följande:

Jag ser ytterligare en fördel med Plan Digital, kanske den främsta; det kommer att gå betydligt snabbare att lägga schema!

Rektor i Borlänge

Vi tackar för dessa trevliga ord och vi kommer fortsätta vara lyhörda på era idéer om hur vi ska snabba upp era arbetssätt ytterligare. De flesta idéerna är ju faktiskt era! Tack för att ni bidrar!

Rektorer får för många mail!

Skolledare vi träffar berättar om allt för många mail. Hur kan vi bäst hjälpa dem att minska dessa? En biträdande rektor berättade under förra veckan att en del av deras strategi med att börja använda Plan Digital är för att minska kontaktbehovet.

Ytterligare en ny skola med på tåget!

Nu gäller det att hänga med. För ett par veckor sedan skrev vi avtal med Hagagymnasiet och nu är det dags för nästa skola. Skolans rektorer fick sin första visning i en storgrupp med andra skolor för två veckor sedan. Men idag träffade vi skolans schemaläggare, rektor och biträdande rektor.

Visning blev försäljning, igen

Det är smickrande hur Plan Digital ibland säljer sig själv. Flera av våra möten med skolor är inte ens menade som säljmöten, utan vi träffas och tittar på skolans behov och sedan tittar vi på hur andra skolor arbetar, med Plan Digital som stöd. Skolor är som vi vet pressade verksamheter och det finns i regel friktion på olika håll. Ofta har Plan Digital någon variant av lösning eller att vi gemensamt kan utveckla en lösning. Under veckan har vi pratat om ordning och reda samt långsiktig planering där kunden ser att Plan Digital skulle förenkla för ledning och schemaläggare.

40 mail om dagen = arbetsmiljöproblem?

Vi har också pratat om hur ofta rektorerna blir kontaktade. Två rektorer vi pratat med under senaste veckorna berättar om att de ofta får över 40 mail om dagen. Det tycker vi är på tok för mycket! Den ena håller på att bli Plan Digital-användare så om ett år kan vi utvärdera utvecklingen. Kan vi minska några kontakter per dag så får rektorn en bättre arbetsmiljö, vilket antagligen gynnar lärarna och i sin tur eleverna och på sikt hela samhället. Det här ska vi ta på största allvar!

Om du jobbar som t.ex. skolledare, schemaläggare eller administratör och tycker att du får för många mail, låt oss då träffas och analysera era meddelanden och se hur många av dem som kan undvikas genom att vi serverar informationen till både kollegor, elever och föräldrar på ett bättre sätt.

Vi välkomnar Hagagymnasiet

”Ah, magi!”

Vi träffar skolledare, administratörer och schemaläggare under olika konstellationer. De flesta har positiva kommentarer och det är flera som har bokat in vidare demonstrationer och fler möten.

Vi har träffat ett dussin personer under förra veckan som vi förhoppningsvis kommer att få jobba tillsammans med i framtiden. Mest rektorer, men också administratörer och schemaläggare.

En trend som vi har nämnt tidigare är att vi pratar mer och mer om schemaläggning. Vi har inga planer på att utveckla ett schemaprogram, den biten sköter våra vänner hos t.ex. Nova bättre än vi. Däremot kan Plan Digital exportera rätt mycket material till schemaprogrammet som gör att schemaläggaren kan påbörja sitt arbete där hälften av arbetet redan är gjort. Ibland är det de mest oväntade funktioner som blir mest populära. 

Vi fortsätter med att prata med skolor i regionen under vägen fram till jul samtidigt som vi vidareutvecklar funktioner enligt nya och gamla kunders önskemål. På agendan nu finns ekonomi- och exportfunktioner.

Under förra veckan skrev vi avtal med Hagagymnasiet. Idag träffade vi en logistiker som skulle meddela sin rektor att Plan Digital är ett krav att införa för att arbetssituationen ska vara hållbar. Den typen av kommentarer värmer lika mycket varje gång!

Vi tror att ytterligare några avtal kommer skrivas innan snön är borta. Men det finns arbete att göra oavsett, t.ex. att bygga nya timplansfunktioner till Leksands gymnasium.

Citatet i ingressen kom från en av våra senast tillkomna rektorsanvändare som var nöjd med den automatik som erbjöds i timplansarbetet.

Högstadiet vill komma igång direkt

Vi träffar skolor varje vecka just nu och har äntligen kommit vidare med högstadiet. Vi har också några gymnasieskolor som testar, utvärderar och förbereder sig inför nästa år.

”åh, vad flashigt”

Det brukar inte vara schemaexporten som lockar mest

De flesta skolor vi träffar faller för tjänstefördelningsarbetet, eller snarare, att få undvika arbetet eftersom Plan Digital automatiserar så mycket av det. Vissa faller också för den säkerhet och kontroll som arbetet med timplanerna medför. Idag träffade vi skolledare som säkert tyckte att de delarna var lockande, men som kanske framförallt föll för hur all information paketeras på ett pedagogiskt och lättanvänt sätt. De blev också lockade av exporten till Skola 24 Schema, där de idag har manuellt arbete i att mata in alla grupper. Manuellt, upprepat arbete ska inte utföras, det ska automatiseras. Punkt.

God arbetsmiljö kräver kontrollerat informationsflöde

Plan Digital är byggt för gymnasiet, men LGR 11 (grundskolans läroplan) har alltid funnits med i systemet. Detta är på grund av att gymnasiet har introduktionsprogram och andra verksamheter där grundskolans ämnen förekommer.

För att optimera alla våra kunders arbetsflöden så ser vi till att varje person  och skola ser det den behöver se och inte så mycket annat. Informationsflödet är en arbetsmiljöfråga och vi vill ha informationen vi behöver, utan att dränkas i för mycket. Här handlar det om genomtänkta gränssnitt med användaren i fokus.

Eftersom Plan Digital är så specialanpassat gymnasiet så handlar det nu om att skära bort information som grundskolan inte behöver se. Som tur är har vi filat på det här i några år, så det kommer gå galant och vara redo för visning nästa vecka. Men ni gymnasieskolor behöver inte bli rädda, era vyer kommer naturligtvis inte att få raderad information, tvärt om kanske den blir ännu mer tydlig för er.

Träffar varje vecka just nu

I övrigt har vi just nu träffar med skolor runt om i länet varje vecka för tillfället. Det här är inget vi är vana med, men allt har sin tid och just nu är det många skolor som har tagit digitaliseringen och dess styrkor till sig. Det ser troligt ut att vi får installera ett par nya skolor inför januari, men vi tar inte ut något i förskott, ingenting är klart innan avtalet är underskrivet.

Vi har utrymme för en till uppstart inför nästa år, så hör gärna av dig för en visning, oavsett huruvida ni är en grund- eller gymnasieskola!

Trevlig helg – det har du förtjänat.

Citatet i inledningen kom från en person som råkade titta in i konferensrummet vid dagens dragning för rektorerna. Han tittade upp på bildskärmen som visade Plan Digitals tjänstefördelning och utbrast ”åh vad flashigt” och lämnade sedan rummet. Vi tackar för den reaktionen!

Världens snabbaste tjänstefördelning?

Den nya versionen är på plats sedan några dagar. Vi träffar också några skolor och pratar framtid och effektivisering av verksamheten. Här går vi igenom de största nyheterna.

Nya versionen rullar – och det går fort!

Plan Digital version 5 är installerad hos de flesta kunder sedan några dagar. Två kommuner får vänta till imorgon.

Många av nyheterna har vi redan visat, men de har finputsats och förbättrats sedan dess.

Det vi vet är att tjänstefördelningen har snabbats upp ordentligt, mot den redan snabba lösning vi har erbjudit länge. Vi vet naturligtvis inte om den här lösningen är snabbast i världen, men ingen har tidigare visat en lösning med liknande mängd automatik. Inte vad vi har sett. Har du?

Tjänstefördelningsvyer

Tjänstefördelningsvyer

Det kanske mest uppenbara som du ser direkt vid inloggning är de perspektiv du kan tjänstefördela utifrån. Historiskt har det varit utifrån klass, kurs och lärare, men nu går det också att tjänstefördela utifrån ämne eller program, vilket skapar lite bättre översikt samt några nya möjligheter. Den kanske största vinsten med dessa vyer är massregistreringen, vilket vi återkommer till nedan.

Massregistrering av tjänster

Tjänstefördelar hela ämnet Engelska i 3 klick.

Vi har sedan ett år tillbaka erbjudit AI-stöd i tjänstefördelning för enskilda tjänsterader, att en lista med lärare föreslås när du t.ex. ska tjänstefördela TE18 i Fysik 2. Listan visar lärare som är lämpliga att ha just denna grupp utifrån bl. a. tidigare erfarenheter.

Men nu har vi dragit det här mycket längre, att det går att tjänstefördela en hel vy med denna automatik i ett och samma moment. I praktiken går det att tjänstefördela ett helt ämne eller ett helt gymnasieprogram på en kvarts sekund, med undantag för specialuppdrag som t.ex. mentorskap eller samläsningar som kräver viss manuell inblandning. Än så länge.

Ju större vy desto mer får du gjort i ett klick. I praktiken skulle vi kunna tjänstefördela hela verksamheten i samma moment, men vi tror det är bra att kombinera automatiken med god översikt så att skolledningen har god inblick i vad som gjorts och varför samt vad som återstår att göra manuellt.

Specialuppdrag med kopplingar

Specialuppdrag har alltid funnits i Plan Digital, men de kan nu knytas till valfri data. T.ex. kan mentorer kopplas till sin klass. Eller att programlagsledare kan kopplas till program. Eller att övningskörning kan kopplas till Yrkestrafik 1b.

Specialuppdrag kan knytas till t.ex. en klass

Vilka är nu fördelarna med detta? En av dem är att om man slår upp en klass i tjänstefördelningen så kommer deras mentor att visas i listan. Förutom det blir även tjänstefördelningen tydligare och färre manuella anteckningar behövs. Ett annat exempel är att om en lärare har stödundervisning i Matematik i sin tjänst så visas läraren om Matematikvyn i tjänstefördelningen visas.

Även uppdragstyperna (t.ex. mentor) går nu att redigera på ett bättre sätt där varje skola kan styra mer fritt än tidigare.

Välkomna in att testa

De flesta av er har redan sett förändringarna och ni andra är välkomna in att testa när som helst. Kontakta oss för en visning!

Kod finslipas, databaser optimeras och vi förbereder för ny version

För snart två veckor sedan visade vi kommande version, som är den största uppdateringen på riktigt länge. Ett par år kanske?

Vi jobbar på med nya versionen, det handlar om att förfina koden, testa (både automatiskt och manuellt) samt att hålla koll på att databasen är tillräckligt fin. Det är nämligen så att under huven görs databasen om helt galet mycket, så mycket att det nästan inte går att testa för mycket. Hela definitionen av vad en ”tjänsterad” har varit är nu förändrad. Från en tabell i databasen till nio.

Du som har jobbat med databaser har kanske en uppfattning om komplexiteten av detta och du som inte har det, tänk bara att projektet är så stort att det är naturligt att testa och experimentera strax förbi absurdum!

Bakgrunden till den här förändringen är för att hålla databasen renare och mer tydligt strukturerad. Det är också en konsekvens av de nya funktionerna, att tjänsterader på ett nytt sätt kan knytas till annan data, som t.ex. klasser, kurser, program och potentiellt vad som helst.

Det handlar också om att förfina vissa gränssnitt. Det är några aktiviteter som kostar ett klick eller två för mycket. När allt det här rullar, då kör vi. Blir det kanske under veckan? Vissa delar av gränssnittet måste också begränsas. Ibland tillåts användaren att skapa kombinationer som ställer till det i systemet. T.ex. kan tjänsterader knytas till både program och klass. Vad händer när man knyter den till Programmet BA och klassen TE17? Vissa friheter måste systemet ta ifrån användarna, annars kan resultatet bli inte bara ologiskt, utan också trasigt.

Men innan uppdateringen kommer så ska vi besöka den 8:e kommunen som får Plan Digital demonstrerad för sig. Vi hoppas att de gillar vad de ser. Men statistiken talar för att de kommer bli mycket nöjda, håll tummarna!

Idag har vi haft kundträff med kurs

Idag har vi haft vår första kundträff & kurs. Det var fantastiskt trevligt att få träffa några nya och gamla användare. Träffen gick bra och flera deltagare frågade när nästa träff äger rum, vilken inte är planerad än. Däremot hade det inte skadat med mer tid, det finns så mycket spännande att prata om! Men mest populärt av allt kan ha varit kaffemuggen. För visst tar vi ansvar för vår digitalisering?

Vi började med grunderna

Vi började efter lunch med att gå igenom grunderna av Plan Digital, med inledande beskrivning om varför verktyget finns och vilka problem det avser att lösa. Eftersom i princip alla deltagare är befintliga kunder så kändes det rätt att dubbelkolla att de upplever att Plan Digital lever upp till sina tänkta funktioner, vilket det ansågs göra (vara tidssparande och skapa ordning mm).

Efter ungefär en timme av grundkurs där vi gick igenom hur timplaner och tjänstefördelning med mera hänger ihop så blev det fikapaus med efterföljande fördjupning.

Plan Digital-profilerad fika
Plan Digital-profilerad fika

Man kan mena att fika är en viktig ingrediens i ett effektivt arbetsflöde, vilket Tobias tycker. Därför tog vi fikat på stort allvar och såg till att ordna Cup Cakes som var Plan Digital-profilerade. Säsongens smak var blåbär och vit choklad. Okej, nog om det.

Fördjupning inom nästan allt

Sista halvan av kursen gick ut på att vi visade våra bästa arbetssätt. Plan Digital har ju inom Ludvika och Smedjebacken använts under 7 år, så de tre kommuner som besökte kursen som har använt verktyget i bara 1 år fick lära sig några nyheter. Det finns väldigt många inställningar i Plan Digital som går att arbeta med, men det mesta ska inte behövas. Ofta finns inställningarna för att tillåta olika arbetssätt på olika enheter. T.ex. kan det på en enhet vara rektorn som tillåts bestämma timplanerna, medan det på en annan är en arbetslagsledare.

Det händer också att kurser byter kurskoder då och då. Hur hanterar vi det på bästa sätt? Det finns bra och mindre bra sätt, vi visar vad vi tror är bäst.

Tobias
Tobias har genomgång om hur kurskoder och kursversioner förändras av Skolverket ibland.

Höstens nyheter

Vi gick även igenom några stora nyheter för hösten. Plan Digital fungerar ju bra och har gjort det i många år. Men trots det kommer det lyckas vi ändå varje år komma med en eller två stora uppdateringar som medför funktioner som vi snart inte kan leva utan.

Förra hösten, för ett år sedan, då infördes ämnen (förut fanns bara kurser) och legitimationer. I våras införde vi de totalt nya vyerna för hur schematid och arbetstid presenteras i tjänstefördelningen. Där kom också de första versionerna av AI in i bilden för att ge förslag på lärare till olika grupper.

Nu växlar vi upp och ger er den kanske bästa uppdateringen hittills.

Ny layout

Plan Digital har utseendemässigt blivit något bredare, för att klämma in mer data enligt behov. Användarna behöver se mer och mer info i sitt arbete, både i tjänstefördelning och i timplansarbetet. I stora drag är hela Plan Digital också något snyggare. Mindre känsla av system och lite mer designkärlek. Men det är sig likt, det sitter mest i detaljerna.

Tjänsterader som kan knytas till vad som helst

Det finns två typer av rader i tjänstefördelningen. De vanligaste är de som kommer från timplaner. Men det finns också den typ som skapas manuellt, t.ex. särskilda uppdrag som arbetslagsledarskap, fackligt arbete eller annat ansvar. Den här typen av tjänsterader har förr bara gått att knyta till en lärare, men de kan nu knytas till i praktiken vad som helst. Aktiverat just nu är att de kan knytas till kurs (t.ex.  allmänt stöd i Matematik, till alla), klass (t.ex. mentor till TE18), program (Programlagsledare hos NA) eller en kombination av flera.

Äntligen kan vi knyta mentorskap till klass på ett sätt som även visas när vi visar tjänstefördelningen för en klass. Fordonsprogrammet i Grängesberg får också äntligen knyta övningskörning till både kurs och klass!  Förlåt att det här inte kom för flera år sedan. 🙂

Tjänstefördela hela program och ämnen

Tjänstefördelningen kunde tidigare visas per kurs, klass eller lärare. Nu kan vi också se tjänstefördelningen per program (”Utbildningar”). Antagligen snart också per ämne. Då går det lite fortare att få fram en komplett vy, även om det gick förut också genom att markera flera kurser. Det här blir lite smidigare.

Det nya alternativet ”Utbildningar” ger vyer för hela program (alltså flera klasser samtidigt).

Se direkt vilken tjänstefördelning som är legitimerad – och legitimera på plats

Alla tjänsterader är nu markerade med en symbol som visar huruvida undervisningen är utförd av legitimerad lärare. Genom att klicka på den symbolen går det också att automatiskt lägga till / ta bort legitimation för vald rad. Extremt kraftfullt och det går fort att se hur stor del av skolans totala tjänstebehov som utförs av legitimerad personal. Legitimationer kan också synkroniseras med skolverket, men har ni inte gjort det så går det här riktigt fort.

Legitimation visas och administreras direkt i tjänstefördelningsvyn.

AI: Massregistrering av ett helt program på en kvarts sekund

Plan Digital tar AI in i rektorernas arbete på sätt som vi antagligen är världsunika med. Det här har vi filat på länge. Det har ju i ett år nu gått att få förslag på lärare genom att markera fältet där lärarsignatur skrivs. Detta har fungerat bra, men den har blivit mycket smartare. Det finns ett flertal nya parametrar som styr vilka lärare som föreslås. T.ex. prioriteras nu också att lärare ska följa sina elever i nästa kurs. Även mentorskap vägs nu in eftersom mentorskap nu kan knytas till klass (äntligen!).

Det allra bästa är att nu behöver inte den som tjänstefördelar längre markera varje fält och skriva in lärarsignaturerna, AI:n kan massfylla hela formuläret. På 235 millisekunder har Plan Digital föreslagit lärare för hela Teknikprogrammet för vår största kund, vilket är 35 tjänsterader. Gör AI:n rätt? Är varje lärare den bästa kandidaten? Svårt att säga, men systemet föreslår bara de lärare som med stor säkerhet är rätt, så om 70% kan göras på en sekund så sparar rektorn massor av tid.

Om du som rektor är riktigt snabb på huvudräkning. Du har koll på alla dina lärares legitimationer. Du har koll på vad lärarna har undervisat i historiskt och du har bra koll på exakt vilka grupper läraren hade under förra året, så att den kan följa sina grupper. Då kommer du antagligen bara tjänstefördela ganska mycket snabbare på grund av det här. Du som inte har allt det här i huvudet, du skulle utan Plan Digital antagligen lägga timmar på just det här – och ändå riskera att inte ta hänsyn till hela bilden.

AI tjänstefördelar blixtsnabb
AI tjänstefördelar hela teknikprogrammet på en kvarts sekund

Däremot kan ju inte allt automatiseras. Självklart är tjänstefördelningsarbetet en stor fråga, även om vi kan automatisera delar av det. Vilka grupper kan samläsa? Hur löser vi att Fysikläraren blev plötsligt långtidssjukskriven. Kan vi låna en lärare från grundskolan? Där kan vi inte automatisera mycket, däremot kan Plan Digital hjälpa dig med att hitta andra fysiklärare om t.ex. din grannkommun eller er närmsta högstadieskola också är vår kund.

Visa oss gärna om du har sett något liknande på annat håll, vi är säkra på att det här är innovation i stor grad! Är du nyfiken på en demonstration? Vi ordnar det, när som helst. Finns ni i närheten så besöker vi er inom kort!

Profilprodukterna gick åt

Vi har ju köpt in mössor, nyckelband, muggar och diverse annat smått som gick åt riktigt bra. Kul, vi är tacksamma att ni väljer att hjälpa till genom att använda våra prylar både privat och på jobbet.

Den överlägset mest populära produkten är ju våra muggar. Ja, den blev riktigt bra. Den har redan spridit sig även utanför våra kunder och finns bland andra som jobbar med digitalisering. Är det Sveriges enda mugg på digitaliseringstemat?

Jag tror varje deltagare tog en mugg. Oväntat populärt, men den är redan en favorit på flera håll!

Mugg med texten "Jag tar ansvar för vår digitalisering"
Mugg med texten ”Jag tar ansvar för vår digitalisering”

 

Packar profilprodukter till tisdagens kurs

Förberedelserna har varit igång i flera månader, men nu börjar vi packa det fysiska innehållet. Tisdagens kurs ska bli grym!

På tisdag kör vi!

Förutom att vi försöker fylla de sista platserna så förbereds prylar till tisdagens kurs i Galaxen. Företaget har funnits i snart 15 år, men med undantag för visitkort i två omgångar så har vi inte investerat i några reklamprodukter alls, inte ens en skylt. Men nu när vi ska ha första Plan Digital-träffen så tänkte vi slå på stort och rama in den med rätt profil. Vi råkade göra en investering på över 20 000 för de här prylarna, det var inte tänkt så, men det var så mycket som kändes som trevliga give aways. 🙂

Tobias som håller i kursen har ju undervisat i över 10 år, men det är första träffen i företagets namn, så lite uppspelt är han helt klart. Det måste bli bra, det måste kännas välkomnande. Ingen ska känna att den hade kunnat spendera sin tid bättre på sitt kontor. Går det ens att uppnå? Naturligtvis handlar det inte främst om profilprodukter, utan det mesta måste bli bra, allt från hur gästerna hittar till parkeringsplatsen till att kursinnehållet är utformat enligt deltagarnas behov.

Om någon dessutom väljer att använda någon av profilprodukterna och sprida vårt budskap bland kollegor och vänner så är det fantastiskt trevligt. Annars kommer prylarna helt enkelt räcka länge, oändlig länge. Det låter som en prisvärd investering! 🙂

Vi ska också presentera ett flertal mycket trevliga nyheter i Plan Digital också, men det tar vi senare!

Hoppas vi ses på tisdag kl 13.30 i Galaxen i Borlänge! Om du vill anmäla dig och inte vet hur du gör, kontakta oss!

Höstterminen är igång med planeringar

Det var länge sedan vi skrev något nu. Låt oss något förenklat kalla det ”semestertider”, men nu börjar skolorna komma igång igen och så även vi. Det som är på gång just nu är att planera träffar med några skolor i regionen. Vi kommunicerar med skolor runt om i Dalarna även en skola utanför. Vi tar tydligen en region i taget. Dessutom ska vi träffa högstadiet och se vad vi kan göra för dem. Vi samtalar också med två frigymnasieskolor som vi räknar med att träffa under hösten.

Sen planerar vi för höstens Plan Digital-kurs som är om 3 veckor. Det ska bli kul, det är den första av sitt slag. En utmaning är att det är högt och lågt kring deltagarnas erfarenhet, men vi har en idé om hur det ska bli väl spenderad tid för alla. Vi siktar på att framöver ha fler kurser, som är lite mer vinklade till olika roller. Mer om det senare.

Den inbjudan vi skickade ut innan semestern om kursen finns här. Du är välkommen, det finns fortfarande platser kvar (men du måste anmäla dig):

https://kurs.plandigital.se/inbjudan.pdf

Sommaren är den bästa nyutvecklingsperioden

Semester kan väl vara att skriva kod? Solen skiner, men i skuggan och svalkan skrivs kod. Plan Digital kommer aldrig att bli färdigt, allt måste förbättras, alltid. I höst ska vi göra massor av rektorer och administratörer glada, kanske till och med några fackliga!

Jag har svårt att tro att Plan Digital någonsin kommer anses vara färdigt. Det går alltid att göra stora och små förändringar för att spara ytterligare tid för någon. Det var bara två veckor sedan en rektor bad som en funktion som skulle förbättra överskådligheten något.

Sen finns det mycket annat, både egna och andras idéer som vi har haft på listan i flera år att försöka realisera. Sådant jobbar vi med idag. Jag har ju jobbat som lärare i många år parallellt med den här utvecklingen och de stora nyutvecklingsperioderna har varit sommarlov, jullov och sportlov. Sporlovet har alltid varit synnerligen intensivt på grund av att det brukar vara i anslutning till intensiva perioder för rektorer, som ofta har nya idéer på ytterligare förbättring från året innan.

Just nu jobbar vi med att tjänsterader ska bli ännu mer flexibla. Förutom de nya sätten att beräkna arbetstid som kom i år så har tjänsteraderna sett rätt lika ut i ungefär 5 år. Nu ska vi kunna knyta tjänsterader, i synnerhet ”specialtjänsterader” till fler typer av data, t.ex. att fackliga tjänster kan knytas till fackförbund. Eller att övningskörning kan knytas till en kurs, samt mycket annat. Vi återkommer när det rullar!